B U D A D Ä R

Əsas səhifə

ˁalb ä xt ä ! Yö saytca ˁari qübkücü, vea govul nuğa soxho ä !

Ulu veb sayt Budad ä rız-Budano xalçʹcız, ando meziz, tarix nä medeniyyetciz, ˤadätär nä ando enenerber qorumi siʹiyez ħazır si'irci. Yez yıkäci ki, harkea yeşemi yibkär İdmeriz hatsʹär säxhä ki, yin tü vi, yo mez şımädi?! Hamma yez yıkäci ki, budanır ugo mez qorumi süʹüre, ˁavaqha, ham ma inkişaf etdirmi süʹüre.