B U D A D Ä R

Термины родства

(Кровное) родство
adä сущ отец
bäbä сущ дедушка
dayo hec сущ жена дяди
dide сущ мать
dix сущ сын
furi сущ муж
hec сущ жена
kulfat сущ семья
nänä сущ бабушка
nəvə сущ внук
qhumäl сущ зять
qʼılıd сущ
rij сущ дочь
şid сущ брат
şidir сущ сестра
şidra dix сущ племянник
şiyo dix сущ племянник
suz сущ невестка
xalu сущ дядя
ˁamä сущ тетя