B U D A D Ä R

Məşquliyyət

Buduq kənd sakinlərinin əksəriyyətinin çoxu maldarlıqla məşğul olur. Sakinlər iyul-avqust aylarında ot biçiminə başlayırlar. Yerli kəndlilər dəryazla ot biçirlər. Gördüyünüz bu dəryaz dəstinn şəkli Buduq cafında çəkilib.

Dəryaz dəsti

Bu şəkildəki isə adi dəmir parçasından düzələn kotandır. Öküzlərin və yaxud atların qoşqusuna qoşularaq yer şumlanır.

Buduqda yer şumlayan kotan

Dəhrə