B U D A D Ä R

Qohumluq terminləri

adä i ata
bäbä i baba
dayo hec i dayısının arvadı
dide i​ ana
dix i oğul
furi i ər
hec i arvad
kulfat i ailə
nänä i nənə
nəvə i nəvə
qhumäl i kürəkən
qʼılıd i ilti
rij i qız
şid i qardaş
şidir i bacı
şidra dix i qardaşın oğlu
şiyo dix i bacının oğlu
suz i gəlin
xalu i dayı
ˁamä i bibi

şibi i qızlar