Qohumluq terminləri

 

adä   i  ata
bäbä  i  baba
dayo hec   dayısının arvadı
dide  i​  ana
dix   i oğul
furi  i  ər
hec i  arvad
kulfat i  ailə
nänä nənə
nəvə nəvə
qhumäl i  kürəkən
qʼılıd  i  ilti
rij qız
şid i  qardaş
şidir i  bacı
şidra dix qardaşın oğlu
şiyo dix i  bacının oğlu
suz i  gəlin
xalu dayı
ˁamä i  bibi

şibi i qızlar

 

Buduqda Toydan əvvəl.jpg