Bitin Meşquliyyət ive

Budano camˁatcekir la ħ kinderi (kuma yibkänındärı pitinderi) ħ ayvan ˁovoqhuri. Kumo camˁat iyul co väzıla xhına qeçʹiri, avqustco väzıla maqʹam xhın  suxhuri. Andärı xhın halmäd qʹasucuzın - açä şikilce ürqhü q'asucızın suxhuri.

Budanu qasu

Aça' veyi şikilce irqhi demirco tike dinneri. Hhanara na' xilgera xakila ç'itinni q'um suzurni. Sa'd cufta hhana ga'rda'nca' uka'r qusurni, dinner yuzutcızın ukara çunt'unni.