Müəllifco hüquqär/Əlaqə

Yo saytco sponsur Üfüq Studiyavi.The Budukh Society and Üfüq Studios

Ulu saytcä baräcä info@budatlar.com elektron ünvancä müraciet si'irde.

Agäm ızgä qeydimer doduzägäm pitin müellifco hüquqär The Buduq Society - cä aidi.