budano meza saqhu

Buduq dilində saymaq (budano meza saqhu ) yezmi si'iri:  Lalahaci Adıgözəl Budad

saylar

I sinif (kişi) və

II sinif (qadın)

III sinif (orta)

IV sinif (cansız)

 

1

sär

säb

säd

 

2

q΄ar

q΄ab

q΄ad

 

3

şubur

şub

şubud

 

4

yuq΄ur

yuq΄ub

yuq΄ud

 

5

fur

fub

fud

 

6

rıxhır

rıxhıb

rıxhıd

 

7

yiyir

yiyib

yiyid

 

8

mıyır

mıyıb

mıyıd

 

9

viç΄ir

viç΄ib

viç΄id

 

10

yıç΄ır

yıç΄ıb

yıç΄ıd

 

11

ısnäsär

ısnäsäb

ısnäsäd

 

12

ısnäq΄ar

ısnäq΄ab

ısnäq΄ad

 

13

ısnäşubur

ısnäşub

ısnäşubud

 

14

ısnäyuq΄ur

ısnäyuq΄ub

ısnäyuq΄ud

 

15

ısnäfur

ısnäfub

ısnäfud

 

16

ısnärıxhır

ısnärıxhıb

ısnärıxhıd

 

17

ısnäyiyir

ısnäyiyib

ısnäyiyid

 

18

ısnämıyır

ısnämıyıb

ısnämıyıd

 

19

ısnäviç΄ir

ısnäviç΄ib

ısnäyıç΄id

 

20

qhar

qhab

qhad

 

21

qhanäsär

qhanäsäb

qhanäsäd

 

22

qhanäq΄ar

qhanäq΄ab

qhanäq΄ad

 

23

qhanäşubur

qhanäşub

qhanäşubud

 

24

qhanäyuq΄ur

qhanäyuq΄ub

qhanäyuq΄ud

 

25

qhanäfur

qhanäfub

qhanäfud

 

26

qhanärıxhır

qhanärıxhıb

qhanärıxhıd

 

27

qhanäyiyir

qhanäyiyib

qhanäyiyid

 

28

qhanämıyir

qhanämıyib

qhanämıyid

 

29

qhanäviç΄ir

qhanäviç΄ib

qhanäviç΄id

 

30

qhanäyıç΄ır

qhanäyıç΄ıb

qhanäyıç΄ıd

 

31

qhanäısnäsär

qhanäısnäsäb

qhanäısnäsäd

 

32

qhanäısnäq΄ar

qhanäısnäq΄ab

qhanäısnäq΄ad

 

33

qhanäısnäşubur

qhanäısnäşub

qhanäısnäşud

 

34

qhanäısnäyuq΄ur

qhanäısnäyuq΄ub

qhanäısnäyuq΄ud

 

35

qhanäısnäfur

qhanäısnäfub

qhanäısnäfud

 

36

qhanäısnärıxhır

qhanäısnärıxhıb

qhanäısnärıxhıd

 

37

qhanäısnäyiyir

qhanäısnäyiyib

qhanäısnäyiyid

 

38

qhanäısnämıyır

qhanäısnämıyıb

qhanäısnämıyıd

 

39

qhanäısnäviç΄ir

qhanäısnäviç΄ib

qhanäısnäviç΄id

 

40

q΄uqhar

q΄uqhab

q΄uqhad

 

41

q΄uqhanäsär

q΄uqhanäsäb

q΄uqhanäsäd

 

42

q΄uqhanäq΄ar

q΄uqhanäq΄ab

q΄uqhanäq΄ad

 

43

q΄uqhanäşubur

q΄uqhanäşub

q΄uqhanäşubud

 

44

q΄uqhanäyuq΄ur

q΄uqhanäyuq΄ub

q΄uqhanäyuq΄ud

 

45

q΄uqhanäfur

q΄uqhanäfub

q΄uqhanäfud

 

46

q΄uqhanärıxhır

q΄uqhanärıxhıb

q΄uqhanärıxhıd

 

47

q΄uqhanäyiyir

q΄uqhanäyiyib

q΄uqhanäyiyid

 

48

q΄uqhanämıyir

q΄uqhanämıyib

q΄uqhanämıyid

 

49

q΄uqhanäviç΄ir

q΄uqhanäviç΄ib

q΄uqhanäviç΄id

 

50

q΄uqhanäyıç΄ır

q΄uqhanäyıç΄ıb

q΄uqhanäyıç΄ıd

 

51

q΄uqhanäısnäsär

q΄uqhanäısnäsäb

q΄uqhanäısnäsäd

 

52

q΄uqhanäısnäq΄ar

q΄uqhanäısnäq΄ab

q΄uqhanäısnäq΄ad

 

53

q΄uqhanäısnäşubur

q΄uqhanäısnäşub

q΄uqhanäısnäşud

 

54

q΄uqhanäısnäyuq΄ur

q΄uqhanäısnäyuq΄ub

q΄uqhanäısnäyuq΄ud

 

55

q΄uqhanäısnäfur

q΄uqhanäısnäfub

q΄uqhanäısnäfud

 

56

q΄uqhanäısnärıxhır

q΄uqhanäısnärıxhıb

q΄uqhanäısnärıxhıd

 

57

q΄uqhanäısnäyiyir

q΄uqhanäısnäyiyib

q΄uqhanäısnäyiyid

 

58

q΄uqhanäısnämıyır

q΄uqhanäısnämıyıb

q΄uqhanäısnämıyıd

 

59

q΄uqhanäısnäviç΄ir

q΄uqhanäısnäviç΄ib

q΄uısnäviç΄id

 

60

şuqhar

şuqhab

şuqhad

 

61

şuqhanäsär

şuqhanäsäb

şuqhanäsäd

 

62

şuqhanäq΄ar

şuqhanäq΄ab

şuqhanäq΄ad

 

63

şuqhanäşubur

şuqhanäşubub

şuqhanäşubud

 

64

şuqhanäyuq΄ur

şuqhanäyuq΄ub

şuqhanäyuq΄ud

 

65

şuqhanäfur

şuqhanäfub

şuqhanäfud

 

66

şuqhanärıxhır

şuqhanärıxhıb

şuqhanärıxhıd

 

67

şuqhanäyiyir

şuqhanäyiyib

şuqhanäyiyid

 

68

şuqhanämıyir

şuqhanämıyib

şuqhanämıyid

 

69

şuqhanäviç΄ir

şuqhanäviç΄ib

şuqhanäviç΄id

 

70

şuqhanäyıç΄ır

şuqhanäyıç΄ıb

şuqhanäyıç΄ıd

 

71

şuqhanäısnäsär

şuqhanäısnäsäb

şuqhanäısnäsäd

 

72

şuqhanäısnäq΄ar

şuqhanäısnäq΄ab

şuqhanäısnäq΄ad

 

73

şuqhanäısnäşubur

şuqhanäısnäşubub

şuqhanäısnäşubud

 

74

şuqhanäısnäyuq΄ur

şuqhanäısnäyuq΄ub

şuqhanäısnäyuq΄ud

 

75

şuqhanäısnäfur

şuqhanäısnäfub

şuqhanäısnäfud

 

76

şuqhanäısnärıxhır

şuqhanäısnärıxhıb

şuqhanäısnärıxhıd

 

77

şuqhanäısnäyiyir

şuqhanäısnäyiyib

şuqhanäısnäyiyid

 

78

şuqhanäısnämıyır

şuqhanäısnämıyıb

şuqhanäısnämıyıd

 

79

şuqhanäısnäviç΄ir

şuqhanäısnäviç΄ib

şuqhanäısnäviç΄id

 

80

yuqhar

yuqhab

yuqhad

 

81

yuqhanäsär

yuqhanäsäb

yuqhanäsäd

 

82

yuqhanäq΄ar

yuqhanäq΄ab

yuqhanäq΄ad

 

83

yuqhanäşubur

yuqhanäşubub

yuqhanäşubud

 

84

yuqhanäyuq΄ur

yuqhanäyuq΄ub

yuqhanäyuq΄ud

 

85

yuqhanäfur

yuqhanäfub

yuqhanäfud

 

86

yuqhanärıxhır

yuqhanärıxhıb

yuqhanärıxhıd

 

87

yuqhanäyiyir

yuqhanäyiyib

yuqhanäyiyid

 

88

yuqhanämıyir

yuqhanämıyib

yuqhanämıyid

 

89

yuqhanäviç΄ir

yuqhanäviç΄ib

yuqhanäviç΄id

 

90

yuqhanäyıç΄ır

yuqhanäyıç΄ıb

yuqhanäyıç΄ıd

 

91

yuqhanäısnäsär

yuqhanäısnäsäb

yuqhanäısnäsäd

 

92

yuqhanäısnäq΄ar

yuqhanäısnäq΄ab

yuqhanäısnäq΄ad

 

93

yuqhanäısnäşubur

yuqhanäısnäşubub

yuqhanäısnäşubud

 

94

yuqhanäısnäyuq΄ur

yuqhanäısnäyuq΄ub

yuqhanäısnäyuq΄ud

 

95

yuqhanäısnäfur

yuqhanäısnäfub

yuqhanäısnäfud

 

96

yuqhanäısnärıxhır

yuqhanäısnärıxhıb

yuqhanäısnärıxhıd

 

97

yuqhanäısnäyiyir

yuqhanäısnäyiyib

yuqhanäısnäyiyid

 

98

yuqhanäısnämıyır

yuqhanäısnämıyıb

yuqhanäısnämıyıd

 

99

yuqhanäısnäviç΄ir

yuqhanäısnäviç΄ib

yuqhanäısnäviç΄id

 

100

sär fuqhar

säb fuqhab

säd fuqhad

 

101

sär fuqhar nä sär

säb fuqhab nä säb

säd fuqhad nä säd

 

102

sär fuqhar nä q΄ar

säb fuqhab nä q΄ab

säd fuqhad nä q΄ad

 

103

sär fuqhar nä şubur

säb fuqhab nä şub

säd fuqhad nä şubud

 

104

sär fuqhar nä yuq΄ur

säb fuqhab nä yuq΄ub

säd fuqhad nä yuq΄ud

 

105

sär fuqhar nä fur

säb fuqhab nä fub

säd fuqhad nä fud

 

106

sär fuqhar nä rıxhır

säb fuqhab nä rıxhıb

säd fuqhad nä rıxhıd

 

107

sär fuqhar nä yiyir

säb fuqhab nä yiyib

säd fuqhad nä yiyid

 

108

sär fuqhar nä mıyır

säb fuqhab nä mıyıb

säd fuqhad nä mıyıd

 

109

sär fuqhar nä viç΄ir

säb fuqhab nä viç΄ib

säd fuqhad nä viç΄id

 

110

sär fuqhar nä yıç΄ır

säb fuqhab nä yıç΄ıb

säd fuqhad nä yıç΄ıd

 

........

............

..........................

..............................

 

200

q΄är fuqhar

q΄äb fuqhab

q΄äd fuqhad

 

300

şubur fuqhar

şub fuqhab

şubud fuqhad

 

...........

......................

.......................

.....................

 

1000

Säd hazar

Säd hazar

Säd hazar