Contact

Vövon açä veyi furmacäkir istifade si'iranä yez mesaj har si'ir yıxhära. Säd sual yuts'u, säb cuğab qonu yukodobuzägäm yez tur nä e-mail yuts'u lazim däd.

Target Image